TƯ VẤN QUẢN LÝ

ZIANLAW cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp họat động đối với người kinh doanh hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

- Quan hệ và thông tin cộng đồng;

- Hoạt động vận động hành lang;

- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;

- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý.


-Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - đầu tư là một trong những lĩnh vực chủ chốt đem lại thành công của ZIANLAW. Bộ phận phụ trách quy tụ nhiều luật sư, chuyên gia pháp lý giỏi, tư duy nhanh nhạy, thấu hiểu các yêu cầu của từng khách hàng. Do vậy, kết quả hoạt động đa phần đáp ứng mong mỏi của khách hàng.

- Tư vấn thương mại và các giao dịch: Các luật sư giàu kinh nghiệm của ZIANLAW sẽ trực tiếp soạn thảo, cùng khách hàng tham gia quá trình thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng về dân sự, thương mại, tài chính, lao động…

- Tư vấn pháp luật về đầu tư: Chúng tôi giúp thực hiện các thủ tục, hồ sơ về lập dự án đầu tư trong nước và nước ngoài hiệu quả, nhanh chóng. Đại diện đệ trình hồ sơ lên cơ quan chức năng và các ban ngành, đồng thời theo dõi hỗ trợ quá trình cấp phép.

- Tư vấn pháp luật doanh nghiệp: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như đăng ký thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản Doanh nghiệp, chuyển nhượng phần vốn góp, tư vấn quản lý nội bộ Doanh nghiệp, tư vấn quản lý sử dụng lao động trong Doanh nghiệp, tái cấu trúc, mua bán doanh nghiệp, cổ phần hóa, huy động vốn của doanh nghiệp, giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động của Doanh nghiệp.

- Tư vấn pháp luật về bất động sản: Chúng tôi tư vấn cho khách hàng thuê đất lập dự án, tư vấn về chuyển nhượng và sang tên quyền sử dụng đất/ sở hữu nhà ở hay giải quyết các tranh chấp, giao, thuê, bồi thường, chuyển nhượng đất đai.

- Tư vấn cấp giấy phép, chứng chỉ chuyên nghành: Để hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, ngoài Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy chứng nhận đầu tư các doanh nghiệp còn phải xin cấp hàng loạt các giấy phép (giấy phép con), chứng nhận, chứng chỉ chuyên ngành như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; giấy phép phân phối, bán lẻ, xuất nhập khẩu; giấy phép xản xuất, quảng cáo…. ZIANLAW cung cấp dịch vụ trọn gói, sẽ giúp nhà đầu tư không phải bận tâm về các loại giấy phép và sự phức tạp của pháp luật hay thủ tục hành chính.